Works (2)

Updated: July 5th, 2023 15:59

2005 journal article

Property and Morphology Development in Nanocomposite Thermoplastic Elastomer Gels

Langmuir, 21(7), 3106–3115.

By: G. van Maanen n, S. Seeley n, M. Capracotta n, S. White n, R. Bukovnik n, J. Hartmann n, J. Martin n, R. Spontak n

Contriutors: G. Van Maanen n, S. Seeley n, M. Capracotta n, S. White n, R. Bukovnik n, J. Hartmann n, J. Martin n, R. Spontak n

Sources: Web Of Science, ORCID, Crossref
Added: August 6, 2018

2002 journal article

ABA triblock copolymer gels modified with an A-compatible semicrystalline homopolymer

LANGMUIR, 18(22), 8266–8270.

By: T. Walker n, J. Semler n, D. Leonard n, G. Maanen n, R. Bukovnik n & R. Spontak n

Sources: Web Of Science, ORCID
Added: August 6, 2018